تخت های هوشمند سلامت در واقع بعنوان ابزار جامع معاینه محسوب می شوند و می توانند اطلاعات بیماران را برای انجام یک معاینه از راه دور و اخذ تصمیم منطقی توسط پزشک بدون نیاز به ارتباط فیزیکی نزدیک، فراهم آوردند. هر چند در پاره ای از موارد اتخاذ تصمیم قطعی منوط به انجام معاینه بالینی در کلینیک می باشد، با این حال این تخت ها موجب کاهش قابل توجه بار مراجعه به مراکز پزشکی می گردند. محل استقرار این تخت ها در خانه های بهداشت، بخصوص خانه هایی می باشد که در مناطق صعب العبور و دور دست قرار دارند به نحوی که اعزام بیمار جهت انجام معاینات با دشواری های خاص روبرو است. تختهای هوشمند تمامی اجزای معاینه را بجز لمس برای پزشک فراهم می آورد.

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت برکت تل است.

آدرس : تهران - خیابان بیست و یکم وزرا - پلاک 11 - ساختمان بنیاد برکت - طبقه همکف